អត្រាប្តូប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក N/A N/A
ថៃបាត N/A N/A
សេវាបម្រើអតិថិជន

+៨៥៥ (០) ២៣ ៤៥៥០ ៥៥១
Email: info@niron.com.kh
បណ្តាញសង្គមផ្លូវការ

ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារសូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បីទាញយកពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ។

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាខ្មែរ

សូមផ្ញើរ Cover Letter និង CV របស់លោកអ្នកមកកាន់ពួកយើង។
ឈ្មោះ
អ៊ីមែល
មុខតំណែងស្នើសុំ

ពាក្យសុំបម្រើការងារ និរន្ត មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

* សូមជ្រើសរើសពាក្យបម្រើការងារ និរន្ត មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ជ្រើសរើស Cover Letter&CV របស់លោកអ្នក

* សូម zip ឯកសាររបស់លោកអ្នកមុនពេលផ្ញើមកកាន់ពួកយើង។


បណ្តាញសង្គម

Site map
ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (+855) 23 4 550 551
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh

© ២០១៦ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី -​​ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង