ផលិតផលឥណទានតាមរដូវកាល

គោលបំណង

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ផ្តល់ជូនឥណទានតាមរដូវកាលដល់អតិថិជនជាឯកត្តជន ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្ម។ ផលិតផលនេះផ្តល់ជូនទាំងប្រភេទបង់ជា Balloon និង Semi-balloon ដែលអនុញ្ញាតអោយអតិថិជនបង់តែការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ ឬប្រាក់ដើមទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេ និងការព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងសងខាង។

លក្ខណៈផលិតផល
ល.រ លក្ខណៈផលិតផល អធិប្បាយ កំណត់ចំណាំ
ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ២០០,០០០,០០០ រៀល ឬសមមូលនឹង ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ ចាប់ពី ៣.៥ % ក្នុងមួយខែ
របៀបសង ប្រចាំខែ បង់រំលស់ថយចុះ
រយៈពេល រហូតដល់ ១២ ខែ
កម្រៃ គ្មាន ឬមាន (កម្រៃឥណទាន ១ %)
លក្ខខណ្ឌធានាឥណទាន មាន ឬគ្មាន
ទ្រព្យតម្កល់ធានាឥណទាន ប្លង់ទន់ ឬវិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌទទួលឥណទាន
  • អាយុ៖ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
  • មានការឯកភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារ
  • គោលបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានដូចគ្នានឹងគោលដៅរបស់ផលិតផល
  • មានប្រវត្តិល្អ (ទាំងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រវត្តិឥណទាន)
  • មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់
  • មានទីលំនៅពិតប្រាកដ។
  • សញ្ជាតិ៖ ខ្មែរ
ឯកសារតម្រូវភ្ជាប់ជាមួយ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬសំបុត្រកំណើត
  • ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

បណ្តាញសង្គម

Site map
ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (+855) 23 4 550 551
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh

© ២០១៦ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី -​​ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង