ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត

គោលបំណង

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ផ្តល់ជូនឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតដល់អតិថិជនជាឯកត្តជន ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតរបស់គេនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្ម, ផលិតកម្ម, សេវាកម្ម និងអាជីវកម្ម។ ផលិតផលនេះក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅឯកត្តជនណាដែលមានតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទិញយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ, ទិញឧបករណ៍-សម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងជួសជុលផ្ទះជាដើម។

លក្ខណៈផលិតផល
ល.រ លក្ខណៈផលិតផល អធិប្បាយ កំណត់ចំណាំ
ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ៦,០០០,០០០ រៀលឬសមមូលនឹង ១,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ ចាប់ពី ៣.២ % ក្នុងមួយខែ
របៀបសង ប្រចាំខែ បង់រំលស់ថយចុះ
រយៈពេល រហូតដល់ ១៨ ខែ
កម្រៃ គ្មាន
លក្ខខណ្ឌធានាឥណទាន មាន ឬគ្មាន
ទ្រព្យតម្កល់ធានាឥណទាន ប្លង់ទន់ ឬវិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌទទួលឥណទាន
  • អាយុ៖ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
  • មានការឯកភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារ
  • គោលបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានដូចគ្នានឹងគោលដៅរបស់ផលិតផល
  • មានប្រវត្តិល្អ (ទាំងប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រវត្តិឥណទាន)
  • មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់
  • មានទីលំនៅពិតប្រាកដ។
  • សញ្ជាតិ៖ ខ្មែរ
ឯកសារតម្រូវភ្ជាប់ជាមួយ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬសំបុត្រកំណើត
  • ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

បណ្តាញសង្គម

Site map
ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (+855) 23 4 550 551
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh

© ២០១៦ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី -​​ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង